Matkaterveys-palvelun tuoteseloste ja käyttöehdot


Medics24:n tuottaman Matkaterveys-palvelun (jäljempänä palvelu) voi ostaa joko viikkohintaisena (7 tai 14vrk) matkan ajaksi tai matkan aikana käyntikohtaisella maksulla.

Palvelun käyttö alkaa chatilla, jossa sairaanhoitaja suorittaa hoidontarpeenarvioinnin ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin yleislääkärille. Palvelu kattaa yleislääkäritasoisen etälääketieteellisen hoidontarpeen arvioinnin, diagnosoinnin ja tarvittaessa jatko-ohjauksen. Reseptinkirjoitusoikeus on rajoitettu alueittain, mutta yleensä tarvittavat lääkeaineet löytyvät paikallisen apteekin käsitavaralääkkeistä.

Sairaanhoitaja vastaa chat-viestiisi palvelun aukioloaikoina keskimäärin 2 minuutin sisällä. Huomioi, että ensimmäistä kertaa Matkaterveys-palvelua käytettäessä sinun tulee tunnistautua verkkopankkitunnuksilla.

Ilmoitetut hinnat voimassa toistaiseksi.

Viikkohintainen Matkaterveys-palvelu: 29,00 €/vk (sisältää 2 aikuista ja 2 lasta) tai 19,00 €/vk (sisältää 1 aikuisen ja 2 lasta). Etukäteen ostettu Matkaterveys-palvelu sisältää sairaanhoitajan sekä yleislääkärin etävastaanotot.

Viikkohintainen Matkaterveys-palvelu on voimassa 12 tuntia ennen lennon lähtöä ja vastaavasti 12 tuntia paluulennon saapumisen jälkeen. Viikkohintainen Matkaterveys-palvelu laskutetaan sähköpostitse. Maksuehto 14 pv netto, viivästyskorko 8 %.

Huomioi, että viikkohintainen Matkaterveys-palvelu on ostettava ennen lennon lähtöä. Matkavakuutus ei korvaa Matkaterveys-palvelun käyttöä.

Käyntikohtainen Matkaterveys-palvelu: Jos vaiva hoituu sairaanhoitajalla, maksaa palvelu 19,00 €/käyntikerta. Jos vaiva vaatii lisäksi yleislääkäriä, tulee yhteishinnaksi 39,00 €/käyntikerta. Käyntikohtaiset maksut laskutetaan jälkikäteen sähköpostitse. Maksuehto 14 pv netto, viivästyskorko 8 %.

Käyntikohtainen Matkaterveys-palvelu on matkavakuutusehtojesi mukaisesti korvattava palvelu.

Medics24 etävastaanotto on tarkoitettu kiireettömien asioiden hoitoon. Medics24:n tarjoamat sairaanhoitaja- ja yleislääkäritasoiset etäterveydenhuoltopalvelut toimitetaan seuraavin ehdoin. Matkaterveys-palvelu kattaa Medics24:n tarjoamat chat- ja videovastaanotot klo 10-20 (Suomen aikaa). Kokeiluun sisältyvien Medics24:n palvelujen kautta on mahdollista saada apua terveyteen liittyviin kysymyksiin. Etävastaanotolla voidaan tapauskohtaisesti tehdä oirekartoituksia, diagnooseja, hoitosuunnitelmia, sairastodistuksia, lähetteitä ja e-reseptejä sairaanhoitajan ja lääkärin harkinnan mukaisesti.

Viikkohintaisen palvelun yleislääkärivastaanottotapahtumat on rajoitettu siten, että kukin henkilö voi käyttää kolme (3) etävastaanottokäyntiä samaa sairastapahtumaa kohden. Tämän ylittävistä yleislääkärikäynneistä veloitetaan hinnaston mukainen kertakäyntimaksu.

Palvelussa voidaan tehdä tapauskohtaisesti lähetteitä erikoissairaanhoitoon sekä kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksiin, mutta palvelu ei kata varsinaisia erikoissairaanhoidollisia tapahtumia, lausuntoja, kuvantamista, laboratoriokokeita tai muita diagnosointiin liittyviä tutkimuksia ja apuvälineitä tai lääkkeitä. Mikäli asiakas tarvitsee kliinistä tutkimusta tai muita läsnäoloa vaativia toimenpiteitä, asiakas ohjataan paikalliselle terveysasemalle. Medics24:n erikoislääkärit palvelevat etävastaanotolla yleisen hinnaston mukaisesti, eivätkä ne sisälly Matkaterveys-palveluun.

Palvelun käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen Medics24-palveluun ja tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla(TUPAS) tai mobiilivarmenteella. Medics24:n etävastaanotto alkaa asiakkaan toimesta chat-vastaanotolla, jossa sairaanhoitaja tekee asiakkaan antaman oirekuvauksen perusteella hoidontarpeen arvioinnin. Sairaanhoitaja ohjaa asiakkaan tarvittaessa chat- keskusteluun yleislääkärin kanssa. Sairaanhoitajan keräämät tiedot välittyvät suoraan yleislääkärille. Sairaanhoitaja ottaa asiakkaat vastaan heidän saapumisjärjestyksessä. Palvelun kautta ei voida kirjoittaa keskushermostoon vaikuttavia ns. PKV-lääkkeitä. Viikkohintainen Matkaterveys-palvelu ei ole Kela- korvattava.

Voit peruuttaa viikkohintaisen Matkaterveys-palvelun ennen matkalle lähtöäsi soittamalla asiakaspalvelunumeroomme +358 (0)10 505 9453 tai lähettämällä vapaamuotoinen peruutusviesti asiakaspalvelu@medics24.fi sähköpostiosoitteeseen viimeistään ennen lennon lähtöä.

HUOM! Kiireellisissä ja ensiapua vaativissa tilanteissa on aina otettava yhteyttä paikalliseen hätänumeroon.

Medics24-palvelun yleiset käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Medics24-palvelun tarjoamista ja muodostavat sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille (yhdessä ”Osapuolet”). Hyväksymällä nämä ehdot sitoudut Asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja käyttäessäsi Medics24-palvelua. Mikäli et ymmärrä tai hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Medics24-palvelua.

Medics24-palvelu on tarkoitettu helpottamaan yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaisiin konsultaatiopalveluiden ja hoidontarpeen arvioinnin saamiseksi.

Jos Asiakas asuu Euroopan Unionin alueella, ”Palveluntarjoaja” on Lookinno Oy [y-tunnus 25537912] Kalevankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ. Jos Asiakas asuu Euroopan Unionin ulkopuolella, ”Palveluntarjoaja” on paikallinen Medics24- palvelua tarjoava maayhtiö tai Palveluntarjoajan sopimuskumppani.

Palveluntarjoaja on Medics24-palvelua tuottava ja tarjoava operaattori, jonka yhteistyökumppaneina toimivat terveydenhuollon ammattilaiset tarjoavat konsultaatiopalveluitaan Medics24-palvelussa tietojärjestelmän kautta. Lookinno Oy on Medics24-tietojärjestelmän toimittaja ja Medics24-brändin haltija. Lookinno Oy ei itse tuota terveydenhuollon ammattilaisten konsultaatiopalveluita. Medics24-palvelun kautta tavoitettavissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset toimivat omina itsenäisinä oikeushenkilöinä eikä Lookinno Oy toimi heidän kauppaedustajanaan.

Tällä sopimuksella sovitaan Medics24-palvelun käyttämisestä, mutta ei rajoiteta Asiakkaan paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia mahdollisia muita terveydenhuollon ammattilaisten konsultaatiopalveluihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

1. Medics24-palvelu

1.1. Medics24-palvelu kattaa Medics24-konsultointipalvelun ja Medics24– tietojärjestelmän käyttömahdollisuuden terveydenhuollon ammattilaisten konsultointiin ja hoidon tarpeen arviointiin.

1.2. Medics24-konsultointipalvelu kattaa terveydenhuollon ammattilaisen konsultointipalvelun, joka toteutetaan videopuheluna ja/tai muita sähköisiä viestintäkeinoja käyttämällä. Medics24-konsultointipalvelussa Asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välille syntyy hoitosuhde. Verkon yli tarjottavalla Medics24-konsultointipalvelulla ei kuitenkaan voi korvata henkilökohtaisia lääkärintarkastuksia ja tutkimuksia eikä se ole tarkoitettu korvaamaan hoitosuhdetta lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

1.3. Terveydenhuollon ammattilaisilla tarkoitetaan laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) määriteltyjä laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joista luetteloa ylläpitää Sosiaali- ja terveysalan Lupa- ja Valvontavirasto sekä muita Medics24-konsultointipalvelua Medics24- palvelussa tarjoavia alan ammattilaisia.

1.4. Medics24-palvelu ei sovellu käytettäväksi hätätapauksissa eikä kiireellisissä tilanteissa. Hätänumero EU:ssa on 112.

1.5. Medics24-tietojärjestelmä tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden varata ajan ja ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin verkon yli videopuhelun tai muiden sähköisten viestintäkeinojen välityksellä osoitteessa www.Medics24.fi.

1.6. Medics24-palvelun sivustolla www.Medics24.fi esiintyvä tieto, joka ei ole terveydenhuollon ammattilaisen antamaa video- tai muiden sähköisten viestintäkeinojen avulla toteutetun konsultaation aikana, ei ole henkilökohtaista lääketieteellistä ohjausta eikä sitä tule sellaisena käyttää.

1.7. Medics24-palvelun käyttö vaatii Internet-yhteyden, tietokoneohjelmistoja sekä tietokonelaitteiston. Asiakas vastaa omista verkkoyhteyksistä ja laitteista, joita Asiakas tarvitsee Medics24-palvelun käyttämiseksi sekä niistä aiheutuvista lisäkuluista. Asiakas vastaa itse käyttämiensä järjestelmien suojaamisesta ja tietoturvasta.

2. Medics24-palvelun käyttö

2.1. Medics24-palvelua saa käyttää ainoastaan Medics24-konsultointipalvelun hankkimiseksi ja näiden käyttöehtojen määräämässä tarkoituksessa ja laajuudessa.

2.2. Asiakkaan on annettava oikeat ja riittävät tiedot Medics24-palvelun tilaamisen ja suorittamisen yhteydessä ja varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella terveydenhuollon ammattilaiselle. Toisena henkilönä esiintyminen Medics24-palvelussa on kielletty.

2.3. Asiakas sitoutuu ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriinsä tai lähimpään lääkäripalveluita tarjoavaan terveydenhuollon yksikköön viipymättä, mikäli hänen vointinsa huononee tai oireet pitkittyvät tai pahenevat Medics24-palvelun käyttämisen aikana tai sen jälkeen.

2.4. Medics24-palvelussa ei tarjota fyysistä henkilökohtaista terveydentilan tarkastusta eivätkä terveydenhuollon ammattilaisten antamat neuvot ole lopullinen suositus terveydenhoidollisen toimen tai hoidon käyttöön ottamisesta. Asiakkaan tulee tarvittaessa konsultoida omaa lääkäriään liittyen Medics24-konsultointipalvelun kautta terveydenhuollon ammattilaisilta saatujen mielipiteiden ja neuvojen soveltuvuuteen Asiakkaan oireisiin ja terveydentilaan.

2.5. Asiakas ei saa muokata, manipuloida, häiritä tai estää Medics24-palvelua tai sen tarjoamista. Asiakas ei saa käyttää aineistoja, tietoa tai Medics24- palvelua sivullista tai Palveluntarjoajaa loukkaavalla tai vahingoittavalla taivalla eikä Asiakas saa millään tavalla loukata tai vahingoittaa sivullisen tai Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksia tai oikeutettuja etuja.

2.6. Muita asiakkaita tai sivullisia loukkaavan, halventavan tai vahingollisen aineiston ja sisällön tuottaminen ja välittäminen sekä väärän tai väärennetyn tiedon tarjoaminen ja välittäminen Medics24-palvelussa on kielletty.

2.7. Medics24-palvelun käyttö edellyttää täysi-ikäisyyttä ja vähintään 18 vuoden ikää. Alaikäinen tai muuten vajaavaltainen henkilö ei saa käyttää Medics24-palvelua itsenäisesti.

2.8. Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön (”Huollettavan”) laillinen huoltaja voi käyttää Medics24-palvelua Huollettavansa puolesta esimerkiksi hoidontarpeen arviointiin, mikäli huoltajalla on laissa tarkemmin määritelty oikeus saada Huollettavan terveydentilaa koskevia tietoja, nähdä Huollettavan potilasasiakirjoja ja päättää Huollettavalle tehtävistä toimenpiteistä.

2.9. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Potilaslaki) 2. luvun 7 §:n mukaan alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos

alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.

2.10. Alaikäisen henkilön huoltajan on selvitettävä Huollettavan potilaan mielipide hoitotoimenpiteisiin silloin, kun se on hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaan mahdollista. Alaikäisellä, joka ikänsä ja kehitystasonsa mukaan kykenee päättämään itse hoidostaan, on myös oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen luovuttaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

2.11. Vastuu oikeasta ja lainmukaisesta sekä Huollettavan potilaan edun mukaisesta toiminnasta kuuluu aina huoltajalle.

2.12. Medics24-palvelun lääkärit eivät määrää missään tapauksessa keskushermostoon vaikuttavia (PKV) lääkkeitä. Mikäli asiakas yrittää palvelun kautta saada ko. lääkkeitä, hänen maksukoodinsa mitätöidään, eikä rahoja palauteta.

3. Hinnat ja maksut

3.1. Asiakas voi kirjautua Medics24-palveluun osoitteessa Medics24.fi ja ostaa maksukoodin palvelun suorittamista eli konsultaatiotapahtumaa varten. Yksittäisen maksukoodin sijasta Asiakas voi ostaa myös palvelupaketin, joka sisältää useampia maksukoodeja konsultaatioita, lääkärintodistuksia tai muita toimenpiteitä varten (”Palvelupaketti”).

3.2. Maksukoodin tai Palvelupaketin osto on kuluttajansuojalain 6. luvun 15 – 16 §:ssä tarkoitettu palvelun tilaus. Asiakas ei voi enää maksukoodin tai Palvelupaketin oston jälkeen peruuttaa tekemäänsä tilausta, jollei tässä sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu.

3.3. Maksukoodi tai Palvelupaketti toimitetaan asiakkaalle sähköisesti, kun Asiakas on maksanut koodin. Asiakas voi käyttää koodin haluamanaan ajankohtana.

3.4. Maksukoodi on voimassa ostopäivästä yhden vuoden.

3.5. Mikäli Medics24-palvelun kautta tapahtuva terveydenhuollon ammattilaisen konsultaatiotapahtuma keskeytyy Palveluntarjoajasta johtuvasta syytä tai Palvelussa olevan teknisen vian vuoksi, maksukoodi tai Palvelupaketin osa voidaan käyttää myöhemmin uudestaan. Palvelun ollessa varattu jonottaminen on maksutonta.

3.6. Voimassa olevat hinnat ja käyttöehdot ovat esillä ostotapahtuman yhteydessä tai Medics24.fi sivustolla hinnastossa ja erillisellä käyttöehdot sivulla. Medics24-palvelun käytöstä veloitettavat maksut käyvät ilmi viimeistään maksukoodin tai Palvelupaketin oston yhteydessä.

3.7. Asiakkaan tulee tutustua sekä hintoihin että käyttöehtoihin aina ennen palvelun käyttämistä ja maksukoodin tai Palvelupaketin tilaamista. Palveluntarjoaja voi tarkistaa ja muuttaa Palvelun käyttöehtoja ja hintoja ilman erillistä ilmoitusta.

3.8. Jos Asiakas on yksityishenkilö, joka on saanut maksukoodin tai Palvelupaketin lahjaksi tai joka ei hyväksy käyttöehtojen muutosta eikä siksi halua käyttää ennen muutosten voimaantuloa maksamiaan maksukoodeja tai Palvelupaketteja, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun ja pyytää maksukoodien hyvitystä kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluttua ehtomuutoksen voimaantulosta tai lahjan saamisesta.

3.9. Asiakas valitsee ostotapahtuman yhteydessä maksutavan ja hyväksyy maksun perimisen valittua maksutapaa käyttäen. Maksun ehdot saattavat määräytyä asiakkaan ja rahoituslaitoksen, luottokorttiyhtiön tai muun maksuntarjoajan välillä vallitsevien sopimusehtojen mukaisesti.

3.10. Maksunvälityspalvelun sekä laskutuspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Checkout Finland Oy (y-tunnus2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa:

Checkout Finland Oy Varastokatu 3 A

33100 Tampere

Puhelin: 0800 552 010 asiakaspalvelu@checkout.fi checkout.fi

Y-tunnus 2196606-6 OVT-tunnus 003721966066

3.10.1 Checkout Finland Oy näkyy maksun saajana tiliotteella ja välittää maksun edelleen Palveluntarjoajalle. Checkout Finland Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa.

3.10.2. Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Checkout Finland Oy (y-tunnus 2196606-6 ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

3.11 Maksukorttien maksunvälityspalveluna käytämme maailman johtavaa korttimaksujen välittäjää, Stripea (Stripe Payments Europe, Ltd). Maksukorttisi tiedot eivät tallennu järjestelmiimme tai palvelimillemme, vaan Stripen palvelimille. Lisää Stripen käyttöehdoista ja tietoturvakäytänteistä. 3.12. Maksuja koskevissa reklamaatiotapauksissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan.

4. Käyttöehtojen lakkaaminen

4.1. Nämä käyttöehdot ovat voimassa ja sitovat osapuolia niiden hyväksymisestä alkaen ja pysyvät voimassa irtisanomiseen saakka ellei toisin nimenomaisesti sovita.

4.2. Mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille Palvelun käyttäjille, Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää käyttöehtoja rikkonutta Asiakasta käyttämästä Medics24- palvelua. Jos Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen em. perusteella, niin suoritettuja maksuja ja aktiivisia maksukoodeja ei palauteta.

4.3. Asiakas voi irtisanoa nämä käyttöehdot, mikäli Palveluntarjoaja rikkoo näitä käyttöehtoja merkittävällä tavalla tai Asiakkaan mahdollisuus käyttää Medics24-konsultointipalvelua estyy Palveluntarjoajasta johtuvasta syystä.

4.4. Merkittäväksi käyttöehtojen rikkomukseksi ei kuitenkaan katsota tilapäisiä käyttökatkoksia eikä toimituksen viivästymisiä taikka yksittäisessä konsultointi-istunnossa olevaa virhettä. Palveluntarjoajalla on joka tapauksessa mahdollisuus ensisijassa hyvittää suorituksessa oleva virhe uudella maksukoodilla tai Palvelupaketilla tai sen osalla.

4.5. Käyttöehtojen vastuukysymyksiä ja tietojen luovutusta viranomaisille koskevat ehdot jäävät voimaan sopimuksen lakkaamisen jälkeenkin samoin kuin muut sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta ulottuvat käyttöehtojen voimassaolon jälkeiseen aikaan.

5. Henkilö- ja potilastiedot

5.1. Asiakas sallii sen, että Medics24-palvelu tallentaa ja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Medics24-palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa ja siten, että nimi, kooditilaus, maksun summa ja maksun viitetiedot tallennetaan ja niitä käsitellään Medics24-palvelussa. Palveluntarjoaja voi ylläpitää tietoa palvelun käyttämisestä myös tämän sopimuksen lakkaamisen jälkeen.

5.2. Medics24-konsultointipalvelua voi käyttää rekisteröitymättä Medics24- tietojärjestelmän käyttäjäksi. Palvelupaketin hankkineella Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tallentaa käyttäjätililleen Medics24-palveluun hankkimansa Palvelupaketin sisältämät maksukoodit.

5.3. Käyttäjätilin rekisteröintiä varten Asiakkaan tulee antaa ja Medics24- palveluun tallennetaan Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero. Palveluntarjoaja voi säilyttää käyttäjätilit ja niihin mahdollisesti asetetut rajoitukset myös tämän sopimuksen lakkaamisen jälkeen. Käyttäjätilin tietoja voidaan Asiakkaan hyväksynnällä käyttää myös markkinointitarkoituksiin.

5.4. Asiakkaan tulee ymmärtää, että Medics24-konsultointipalvelussa käsitellään arkaluontoisia, hänen terveyttään käsitteleviä tietoja ja potilastietoja. Käyttäessään palvelua asiakas antaa terveydenhuollon henkilöstölle luvan käsitellä ja tallentaa terveyttään koskevia tietoja ja potilastietoja potilasrekisteriin.

5.5. Potilasrekisteriä ylläpidetään ACUTE-järjestelmässä, josta vastaa ja jota ylläpitää Acuvitec Oy (y-tunnus: 1836942-0). Potilasrekisteristä ja Asiakkaan oikeudesta tarkistaa itseään koskevat potilasrekisterin tiedot on lisätietoa osoitteessa http://www.tietosuoja.fi/fi/index/useinkysyttya/terveydenhuolto. html.

5.6. Potilastietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointikäyttöä varten (Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja Tartuntatautilaki (583/1986) 23 a §). Muutoin potilastietojen luovuttaminen edellyttää aina Asiakkaan lupaa.

5.7. Asiakas vakuuttaa, että palvelussa annetut tiedot ovat oikein. Asiakas vastaa antamistaan virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista aiheutuneista välillisistä ja välittömistä vahingoista.

6. Immateriaalioikeudet

6.1. Medics24-palvelu sisältää Lookinno Oy:n ja sen sopimuskumppaneiden immateriaalioikeuksia. Kaikki tavaramerkit, tunnukset, keksinnöt, patentit, hyödyllisyysmallit, mallit, tekniset esikuvat, kaupallinen, tekninen ja taloudellinen tieto sekä teokset, kirjalliset ja muut palveluun tai sen tarjoamiseen liittyvät aineistot, työt ja tulokset sekä niihin liittyvät oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla ja sen sopimuskumppaneilla.

6.2. Asiakas saa hyödyntää Medics24-palvelun toimittamiseksi tarpeellisia immateriaalioikeuksia vain palvelun käyttämisen edellyttämässä välttämättömässä laajuudessa.

6.3. Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle pysyvän ja ei-yksinomaisen oikeuden kopioida, muokata, välittää ja käyttää tietoja, jotka Asiakas on itse Medics24-palvelussa tallentanut siltä osin kuin se on tarpeellista Medics24- palvelun tarjoamiseksi tai kehittämiseksi taikka laista, viranomaisen päätöksestä tai määräyksestä johtuvan velvoitteen täyttämiseksi.

7. Vastuu virheistä ja vahingoista

7.1. Asiakkaan tulee ennen jokaista käyttökertaa tutustua käyttöehtoihin. Käyttämällä palvelua Asiakas vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä käyttöehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä.

7.2. Asiakas vakuuttaa tutustuneensa Medics24-palveluun, ymmärtäneensä sen sisällön ja hyväksyvänsä Medics24-palvelun tarjoamisen sellaisena kuin se on.

7.3. Asiakas vakuuttaa, että hän on oikeustoimikelpoinen, eikä hänen ymmärryskykynsä ole alentunut esimerkiksi mielenterveyden häiriön, päihtymyksen, lääkityksen tai muun ymmärryskykyyn vaikuttavan syyn takia. Asiakas vakuuttaa myös lukeneensa, hyväksyneensä ja ymmärtäneensä nämä käyttöehdot.

7.4. Asiakas vakuuttaa myös ymmärtävänsä, ettei Palveluntarjoaja vastaa Asiakkaan omista toimenpiteistä. Palveluntarjoaja ja Medics24-palvelun kautta konsultaatiopalveluja tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole vastuussa niistä päätöksistä, jotka Asiakas tekee Medics24-palvelun käytön kautta terveydenhuollon ammattilaisilta saamiensa neuvojen perusteella. Asiakas vastaa itse henkilökohtaiseen ja fyysiseen hoitoon hakeutumisesta.

7.5. Palveluntarjoaja ei takaa Medics24-palvelussa tai sen kautta saatavissa olevan tiedon tarkkuutta, virheettömyyttä, erityistä laatua, laajuutta, soveltuvuutta johonkin erityiseen tarkoitukseen tai luotettavuutta. Palveluntarjoaja ei takaa, että Medics24-palvelu olisi jatkuvaa, reaaliaikaista tai toiminnaltaan virheetöntä. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon pysyvyyttä eikä vastaa Medics24-palvelun mahdollisesta viivästyksestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

7.6. Palveluntarjoaja, sen työntekijät ja Medics24-konsultaatiopalveluita tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä henkilö-, esine- tai varallisuusvahingosta, joka johtuu Medics24-palvelusta tai sen käytöstä taikka siitä, ettei Medics24- palvelu ole ollut käytettävissä taikka mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu palvelun kautta saadusta tiedosta, hoidosta tai diagnoosista (saamatta jääneet tulot, rikkoutuneet esineet, kuolema ja fyysinen vamma mukaan lukien).

7.7. Kaikissa tapauksissa Palveluntarjoajan vastuu Medics24-palveluun liittyen rajoittuu uuden maksukoodin tarjoamiseen ja jos pakottavasta lainsäädännöstä johtuu muuta, pienimpään lain mukaan mahdolliseen summaan.

7.8. Kaikissa tapauksissa terveydenhuollon ammattilaisten vastuu rajoittuu hoitosuhteeseen sovellettavan pakottavan lain mukaan pienimpään mahdolliseen summaan.

7.9. Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle, terveydenhuollon ammattilaiselle tai sivulliselle aiheuttamastaan välillisestä ja välittömästä vahingosta, mikäli Asiakas aiheuttaa vahingon tahallaan tai piittaamattomuudella taikka antamalla tietoisesti väärää tai harhaanjohtavaa tietoa.

8. Muut ehdot

8.1. Palveluntarjoaja hyödyntää alihankkijoita Medics24-konsultointipalvelun tuottamisessa ja se voi hyödyntää Medics24-palvelun tietojärjestelmän toimittamiseen alihankkijaa. Palveluntarjoajan vastuu Asiakkaalle Medics24- palvelun tarjoamisesta määräytyy tämän sopimuksen ja voimassa olevan pakottavan lain mukaisesti.

8.2. Jos jokin käyttöehtojen ehdoista osoittautuu pätemättömäksi, kaikki muut ehdot jäävät voimaan mahdollisimman laajasti alkuperäisessä muodossaan.

8.3. Puuttumattomuutta sopimusrikkomukseen ei tule tulkita oikeudenmenetykseen johtavaksi passiivisuudeksi eikä se rajoita Palveluntarjoajan mahdollisuutta puuttua rikkomuksiin myöhemmin eikä mahdollisuutta puuttua myöhempiin rikkomuksiin.

8.4. Medics24-tietojärjestelmään ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Medics24-konsultointipalveluun sovelletaan Suomen lakia ja potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvahinkolain (585/1986) mukaisesti, ellei paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8.5. Medics24-konsultointipalvelussa syntyvä hoitosuhde on Asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välinen suhde ja siihen sovelletaan Medics24-palvelun käyttöehtojen lisäksi paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia sääntöjä.

8.6. Terveydenhuollon ammattilainen on jokaisen konsultaation alussa velvollinen ilmoittamaan sijaintivaltionsa. Terveydenhuollon ammattilainen, joka on käytettävissä Medics24-konsultaatiopalvelussa, voi toimia mistä valtiosta tai miltä alueelta tahansa. Jos pakottavasta laista niin johtuu, Medics24-konsultointipalveluun sekä potilasvahinkojen korvaamiseen voidaan soveltaa terveydenhuollon ammattilaisen sijaintivaltion kansallista lakia.

8.7. Medics24-palvelua koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Suomen lain mukaisesti, jollei pakottavasta laista muuta johdu.

8.8. Osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingosta, joka on aiheutunut osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä, jota ei olisi kohtuudella voinut ennakoida ja ottaa huomioon. Tällainen pakottava este on esimerkiksi viestintäteknologian infrastruktuurin vahingot, yleislakko ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lakko. Osapuolen on kuitenkin ilmoitettava esteestä Palvelun käytön yhteydessä ja ryhdyttävä kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin todennäköisten vahinkojen estämiseksi. Osapuolen tulee toimia sopimuksen edellyttämällä tavalla, kun ylivoimainen este lakkaa.

Hyväksyn palvelun Käyttöehdot